Фінанси, банківська справа та страхування

Ф-1 (Молодший спеціаліст І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
    Інформатика
    Технології: економічна теорія
    Природничі науки
        Фізика
            - Робоча програма курсу
            - Лекції
        Хімія
            - Лекції
            - Практичні
            - Індивідуальні роботи
        Біологія
        Географія
            - Лекції
            - Програма курсу

Ф-11 (Молодший спеціаліст ІІ - курс)
    Українська мова
    Математика
Ф-21 (Молодший спеціаліст ІІІ - курс)
Ф-101 (Бакалавр І - курс)
    Іноземна мова
    Вища математика 
    Основи інформатики та комп'ютерні технології
    Економічна теорія
    Теорія ймовірності та математична статистика
    Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Ф-201 (Бакалавр ІІ - курс)    Мікроекономіка 
    Бухгалтерський облік

    Статистика

    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

    Фінанси

    Економічний аналіз
    Теорія ймовірностей та математична статистика

    Гроші і кредит

    Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ф-301 (Бакалавр ІІІ - курс)
Ф-401 (Бакалавр ІV - курс)    Менеджмент
    Фінансовий аналіз

Фм-501 (Магістр І - курс)
Фм-601 (Магістр ІІ - курс)
Фмз-501 (Заочна)    Податковий менеджмент
    Фінансовий аналіз
    Управління фінансовою санацією підприємства
    Менеджмент персоналу
    Фінансовий менеджмент
    Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства
    Страховий менеджмент та соціальне страхування
    Організація та методика аудиту
Остання зміна: вівторок 3 вересня 2019 11:57