Фінанси, банківська справа та страхування

Ф-1 (Фаховий молодший бакалавр І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
   Англійська мова
    Іноземна мова

Ф-11 (Фаховий молодший бакалавр ІІ - курс)
    Основи правознавства
    Філософія
    Українська мова за проф. спрямуванням
    Математика
    Історія: Україна і світ
   Англійска мова
    Іноземна мова
    Статистика
    Фінанси
    Бухгалтерський облік
    Гроші і кредит
    Безпека життєдіяльності та цивільний захист
   Бухгалтерського обліку
Ф-21 (Фаховий молодший бакалавр ІІІ - курс)    Менеджмент
    Фінансовий аналіз
    Судово-бухгалтерська експертиза

    Податкова система

    Оцінна діяльність
    Бюджетна система
    Виробнича практика
    Фінансовий ринок

Ф-101 (Бакалавр І - курс)
    Основи правознавства
    Історія та культура Україна

    Господарське законодавство
    Іноземна мова
    Вища математика 
    Основи інформатики та комп'ютерні технології
    Економічна теорія
    Теорія ймовірності та математична статистика
    Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Ф-201 (Бакалавр ІІ - курс)    Господарське законодавство    Мікроекономіка 
    Бухгалтерський облік

    Статистика

    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

    Фінанси

    Економічний аналіз
    Теорія ймовірностей та математична статистика

    Гроші і кредит

    Економіка праці і соціально-трудові відносини
    Податкова система
   Бухгалтерського обліку
   Міждисциплінарна курсова робота

Ф-300 (Бакалавр ІІІ - курс)  Основи бухглатерського обліку та судова бухглатерія  Інвестування

Ф-301 (Бакалавр ІІІ - курс)
   Філософія
   Судово-бухгалтерська експертиза
  Фінанси підприємств
Ф-400 (Бакалавр ІV - курс)    Податкове прво    Основи бухглатерського обліку та судова бухглатерія    Менеджмент
    Фінансовий аналіз
   Страхування
    Судово-бухгалтерська експертиза

    Податкова система

    Оцінна діяльність
    Бюджетна система
    Виробнича практика
    Фінансовий ринок
    Міжнародна економіка
   Банківські операції
   Фінансова діяльність субєктів підприємництва

Ф-401 (Бакалавр ІV - курс)     Податкове прво     Господарське законодавство     Судово-бухгалтерська експертиза   Менеджмент
    Фінансовий аналіз
    Судово-бухгалтерська експертиза

    Податкова система

    Оцінна діяльність
    Бюджетна система
    Виробнича практика

Фм-501 (Магістр І - курс)
     Фінансовий аналіз
   Педагогіка та методика вищої школи
     Управління фінансовою санацією підприємства

Фм-601 (Магістр ІІ - курс)
Фмз-501 (Заочна)    Податковий менеджмент
    Фінансовий аналіз
    Управління фінансовою санацією підприємства
    Менеджмент персоналу
    Фінансовий менеджмент
    Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства
    Страховий менеджмент та соціальне страхування
    Організація та методика аудиту
    Фінансовий менеджмент
Остання зміна: вівторок 16 квітня 2024 12:08