Фінанси, банківська справа та страхування

Ф-1 (Фаховий молодший бакалавр І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
  Інформатика
    Технології: економічна теорія
    Природничі науки
        Фізика
            - Робоча програма курсу
            - Лекції
        Хімія
            - Лекції
            - Практичні
            - Індивідуальні роботи
        Біологія
        Географія
            - Лекції
            - Програма курсу

Ф-11 (Фаховий молодший бакалавр ІІ - курс)
    Українська мова за проф. спрямуванням
    Математика
    Історія: Україна і світ
   Англійска мова
    Іноземна мова
    Статистика
    Фінанси
    Бухгалтерський облік
    Гроші і кредит
    Безпека життєдіяльності та цивільний захист
   Бухгалтерського обліку
Ф-21 (Фаховий молодший бакалавр ІІІ - курс)    Менеджмент
    Фінансовий аналіз
    Судово-бухгалтерська експертиза

    Податкова система

    Оцінна діяльність
    Бюджетна система
    Виробнича практика
    Фінансовий ринок
   Економічний аналіз 

Ф-101 (Бакалавр І - курс)
    Іноземна мова
    Вища математика 
    Основи інформатики та комп'ютерні технології
    Економічна теорія
    Теорія ймовірності та математична статистика
    Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Ф-201 (Бакалавр ІІ - курс)    Мікроекономіка 
    Бухгалтерський облік

    Статистика

    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

    Фінанси

    Економічний аналіз
    Теорія ймовірностей та математична статистика

    Гроші і кредит

    Економіка праці і соціально-трудові відносини
    Податкова система
   Бухгалтерського обліку
   Міждисциплінарна курсова робота

Ф-300 (Бакалавр ІІІ - курс)    Інвестування

Ф-301 (Бакалавр ІІІ - курс)
   Судово-бухгалтерська експертиза
  Фінанси підприємств
Ф-400 (Бакалавр ІV - курс)    Менеджмент
    Фінансовий аналіз
   Страхування
    Судово-бухгалтерська експертиза

    Податкова система

    Оцінна діяльність
    Бюджетна система
    Виробнича практика
    Фінансовий ринок
    Міжнародна економіка
   Банківські операції
   Фінансова діяльність субєктів підприємництва

Ф-401 (Бакалавр ІV - курс)    Судово-бухгалтерська експертиза   Менеджмент
    Фінансовий аналіз
    Судово-бухгалтерська експертиза

    Податкова система

    Оцінна діяльність
    Бюджетна система
    Виробнича практика

Фм-501 (Магістр І - курс)
     Фінансовий аналіз
   Педагогіка та методика вищої школи
     Управління фінансовою санацією підприємства

Фм-601 (Магістр ІІ - курс)
Фмз-501 (Заочна)    Податковий менеджмент
    Фінансовий аналіз
    Управління фінансовою санацією підприємства
    Менеджмент персоналу
    Фінансовий менеджмент
    Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства
    Страховий менеджмент та соціальне страхування
    Організація та методика аудиту
    Фінансовий менеджмент
Остання зміна: пʼятниця 23 лютого 2024 1:24