Право

П-1 (Фаховий молодший бакалавр І - курс)

     Захист України

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
    Інформатика
    Громадянська освіта (Соціологія, Безпека життєдіяльності та цивільний захист)
    Технології: юридична деонтологія, економічна теорія

П-11 (Фаховий молодший бакалавр ІІ - курс)   Філософія  Етика і психологія в юридичній діяльності  Юридична деонтологія

    Історія та культура Україна

     Українська мова

    Математика

  Історія: Україна і світ
   Англійска мова

    Іноземна мова

    Конституційне право України
    Теорія держави і права
    Історія держави і права зарубіжних країн

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Державне будівництво і місцеве самоврядування

   ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ

   Муніципальне право

П-21 (Фаховий молодший бакалавр ІІ - курс)  Історія држави і права України  Методичні рекомендації по написанняю курсової роботи з "Трудового права"  Трудове право  Кримінальне право
   Англійска мова

   Логіка

 o  Логіка


   Справочинство

 o Справочинство


   Цивільне та сімейне право (загальна частина)

   Українська мова (за проф. спрямуванням)

П-31 (Фаховий молодший бакалавр ІV - курс)

   Трудове право  

     Державне будівництво та місцеве самоврядування

     Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

    Цивільний процес
    Правові основи підприємницької діяльності
    Нотаріат України
    Основи бухгалтерського обліку та судова бухгалтерія
   Цивільне та сімейне право (особлива частина)

П-101 (Бакалавр І - курс)

   Основи правознавства

   Історія та культура Україна

   Історія држави і права України

   Етика і психологія в юридичній діяльності

   Українська мова (за проф. спрямуванням)

   Англійска мова (за проф. спрямуванням)

    Іноземна мова

   Теорія держави і права

    Історія держави і права зарубіжних країн

    Технології: юридична деонтологія, економічна теорія

    Конституційне право України

    Безпека життєдіяльності та цивільний захист

          Етика
Д        Державне будівництво і місцеве самоврядування

    Юридична деонтологія

П-201 (Бакалавр ІІ - курс)

   Фінансове право 

    Правове регулювання кадрового документообігу

    Інформаційне право

   Історія држави і права України

   Міжнародне право

   Теорія держави і права

  Ораторське мистецтво

  Методичні рекомендації по написанняю курсової роботи з "Трудового права"

  Трудове право  

    Англійска мова (за проф. спрямуванням)

    Трудове право

    Логіка

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Технології: юридична деонтологія, економічна теорія

    Соціологія

         Муніципальне право
   Адміністративне право і процес
    Кримінальне право

   Цивільне та сімейне право (загальна частина)

 o Цивільне та сімейне право (загальна частина)


    Земельне право 

П-301 (Бакалавр ІІІ - курс)
    Юридична логіка
     Філософія

     Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Правові основи підприємницької діяльності

    Основи бухгалтерського обліку та судова бухгалтерія

   Цивільне та сімейне право (особлива частина)
   Кримінальний процес 
   Інформаційне право
    Муніципальне право 
   Адміністративне право і процес
   Судочинство

П-401-403 (Бакалавр ІV - курс) 
   Кримінальне процесуальне право
   Податкове прво
   Право соціального забезпечення
   Адміністративне судочинство
   Виконаче провадження
    Поглиблене вивчення іноземної мови
    Виконавче провадження
   Виробнича практика

    Нотаріат України

  Господарське право


    Адвокатура
   Проблеми КПУ
    Міжнародний захист прав люлини
   Судочинство
   Державне будівництво і місцеве самоврядування
  Актуальні проблеми господарського права
  Міжнародне публічне право
    Педагогіка та методика викладання у закладах освіти

П-303 (Бакалавр І - курс) 
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

    Цивільний процес

    Поглиблене вивчення іноземної мови
    Виконавче провадження
   Виробнича практика

    Нотаріат України

   Господарське право


    Адвокатура
    Складання юридичних документів з кримінального процесу
   Інформаційне право
   Міжнародне право

Пм-501 (Магістр І - курс)   Методичні рекомендації до вирибничої практики  Основи інтернет права   Кримінальне право та процес України: методологія, тлумачення і застосування   Медичне право  Право Європейського союзу

    Поглиблене вивчення іноземної мови

     Актуальні проблеми фінансового права
    Право соціального забезпечення
    Адміністративне права та процес України: методологія, тлумачення і застосування
     Проблеми кримінального судочинства
      Актуальні проблеми комерційного права

    Педагогіка і методика вищої школи
     Менеджмент персоналу
     Міжнародне приватне право: методологія, тлумачення і застосуванн
     Міжнародний захист прав людини
     Проблеми міжн. крим процесу
    Порівняльне кримінальне право
    Злочини міжнародного характеру
    Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності 
    Конституційне право України: методологія, тлумачення і застосуванн
    Цивільне право та процес України:методологія, тлумачення і застосуванн
    Кримінологія
    Психологія в юридичній діяльності
    Загальні етичні вимоги правничої професії
    Актуальні проблеми інформаційного права
    Методика розслідування злочинів
    Медіація
    Методологія і організація наукових досліджень 

  Пм-601 (Магістр ІІ - курс)  Методичні рекомендації до вирибничої практики  Кримінальне право та процес України: методологія, тлумачення і застосування  Трудове право: Методологія, тлумачення і застосування 
    Методичні вказівки до комплексного іспиту
    Міжнародне приватне право: методологія, тлумачення і застосуванн
  Остання зміна: понеділок 15 липня 2024 12:25