Право

П-1 (Молодший спеціаліст І - курс)

     Захист України

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
    Інформатика
    Громадянська освіта
    Технології: юридична деонтологія, економічна теорія
    Природничі науки
        Фізика
            - Робоча програма курсу
            - Лекції
        Хімія
            - Лекції
            - Практичні
            - Індивідуальні роботи
        Біологія
        Географія
            - Лекції
            - Програма курсу

    Математика
    Юридична деонтологія

П-11 (Молодший спеціаліст ІІ - курс)     Історія та культура україни      Захист України     Українська мова

    Математика

Історія: Україна і світ

   Англійска мова

    Іноземна мова

    Конституційне право України
    Теорія держави і права
    Історія держави і права зарубіжних країн

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Державне будівництво і місцеве самоврядування

   ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ

   Муніципальне право

   П-21 (Молодший спеціаліст ІІІ - курс)
П-21 (Молодший спеціаліст ІІ - курс)  Методичні рекомендації по написанняю курсової роботи з "Трудового права"  Трудове право  Кримінальне право
   Англійска мова

   Логіка

 o  Логіка


   Справочинство

 o Справочинство


   Цивільне та сімейне право (загальна частина)

 o Цивільне та сімейне право (загальна частина)

   Українська мова (за проф. спрямуванням)

П-31 (Молодший спеціаліст ІV - курс)

    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

    Цивільний процес
    Правові основи підприємницької діяльності
    Нотаріат України
    Основи бухгалтерського обліку та судова бухгалтерія

П-101 (Бакалавр І - курс)

    Українська мова (за проф. спрямуванням)

   Англійска мова

    Іноземна мова

    Теорія держави і права

    Історія держави і права зарубіжних країн

    Технології: юридична деонтологія, економічна теорія

    Конституційне право України

    Безпека життєдіяльності та цивільний захист

         Етика
Д      Державне будівництво і місцеве самоврядування

   Юридична деонтологія

  Основи інформатики та комп'ютерні технології

П-201 (Бакалавр ІІ - курс)

  Методичні рекомендації по написанняю курсової роботи з "Трудового права"

  Трудове право

   Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

   Англійска мова

    Трудове право

    Логіка

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Технології: юридична деонтологія, економічна теорія

    Соціологія

         Муніципальне право

   Адміністративне право і процес
    Кримінальне право

   Цивільне та сімейне право (загальна частина)

 o Цивільне та сімейне право (загальна частина)


   Земельне право 

П-301 (Бакалавр ІІІ - курс)

     Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Правові основи підприємницької діяльності

    Основи бухгалтерського обліку та судова бухгалтерія

   Цивільне та сімейне право (особлива частина)
  Кримінальний процес 
   Інформаційне право
   Міжнародне право
  Муніципальне право 
   Адміністративне право і процес
   Судочинство
 • Робоча програма Судочинство
   Кримінальне право

П-401-403 (Бакалавр ІV - курс) 
   Право соціального забезпечення
   Адміністративне судочинство
  ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
    Поглиблене вивчення іноземної мови
    Виконавче провадження
   Виробнича практика

    Нотаріат України

  Господарське право


    Адвокатура
   Проблеми КПУ
  Міжнародне право
   Міжнародний захист прав люлини
   Судочинство
   Державне будівництво і місцеве самоврядування
  Актуальні проблеми господарського права

П-303 (Бакалавр І - курс) 
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

    Цивільний процес

    Поглиблене вивчення іноземної мови
    Виконавче провадження
   Виробнича практика

    Нотаріат України

   Господарське право


    Адвокатура
    Складання юридичних документів з кримінального процесу
   Інформаційне право
   Міжнародне право

Пм-501 (Магістр І - курс)   Методичні рекомендації до вирибничої практики  Основи інтернет права   Кримінальне право та процес України: методологія, тлумачення і застосування   Медичне право  Право Європейського союзу

    Поглиблене вивчення іноземної мови

    Теорія правотворчості
    Актуальні проблеми фінансового права
    Право соціального забезпечення
    Адміністративне права та процес України: методологія, тлумачення і застосування
     Проблеми кримінального судочинства
      Актуальні проблеми комерційного права

    Педагогіка і методика вищої школи
     Менеджмент персоналу
     Міжнародне приватне право: методологія, тлумачення і застосуванн
    Філософія влади
     Міжнародний захист прав людини
     Проблеми міжн. крим процесу
    Порівняльне кримінальне право
    Злочини міжнародного характеру
    Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності 
    Конституційне право України: методологія, тлумачення і застосуванн
    Цивільне право та процес України:методологія, тлумачення і застосуванн
    Кримінологія
    Психологія в юридичній діяльності
    Загальні етичні вимоги правничої професії
    Актуальні проблеми інформаційного права
    Методика розслідування злочинів
    Медіація
    Методологія і організація наукових досліджень 

  Пм-601 (Магістр ІІ - курс)  Методичні рекомендації до вирибничої практики  Кримінальне право та процес України: методологія, тлумачення і застосування  Трудове право: Методологія, тлумачення і застосування 
    Методичні вказівки до комплексного іспиту
    Міжнародне приватне право: методологія, тлумачення і застосуванн
     Актуальні проблеми фінансового права
  Остання зміна: середа 8 лютого 2023 10:08