Облік і оподаткування

А-1 (Молодший спеціаліст І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
    Інформатика
    Технології: економічна теорія
    Природничі науки
        Фізика
            - Робоча програма курсу
            - Лекції
        Хімія
            - Лекції
            - Практичні
            - Індивідуальні роботи
        Біологія
        Географія
            - Лекції
            - Програма курсу

А-11 (Молодший спеціаліст ІІ - курс)

    Українська мова

    Математика

    Історія: Україна і світ

    Іноземна мова

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Бехгалтерський облік

    Фінанси

    Безпека життєдіяльності та цивільний захист

  А-21 (Молодший спеціаліст ІІІ - курс)    Іноземна мова (за професійним спрямуванням)    Українська мова (за професійним спрямуванням)    Вища математика    Фінанси підприємств    Фінансовий облік (+ навчальна практика)    Економічний аналіз    Бухгалтерський облік і звітність у банках
      Податкова система

  А-101 (Бакалавр І - курс)    Українська мова (за проф. спрямуванням)

      Іноземна мова

      Вища математика

      Основи інформатики та комп'ютерні технології

      Регіональна економіка

      Теорія ймовірностей та математична статистика

      Безпека життєдіяльності та цивільний захист

      Гроші і кредит

  А-201 (Бакалавр ІІ - курс)    Мікроекономіка
      Бухгалтерський облік
      Статистика
      Іноземна мова за професійним спрямуванням
      Макроекономіка
      Економіка підприємства
      Теорія ймовірностей та математична статистика
      Бухгалтерський облік
      Безпека життєдіяльності та цивільний захист
      Економіка праці і соціально-трудові відносини

  А-301 (Бакалавр ІІІ - курс)    Фінансовий облік
      Фінанси підприємств
      Бух. облік і звітність у банках
      Управлінський облік
      Поглиблене вивчення іноземної мови
      Звітність підприємств
      Міжнародна економіка
      Економіка праці та соціально-трудові відносини

  А-401 (Бакалавр ІV - курс)

  Ам-501 (Магістр І - курс)

  Ам-601 (Магістр ІІ - курс)

  Остання зміна: вівторок 3 вересня 2019 12:00