Облік і оподаткування

А-1 (Фаховий молодший бакалавр І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
   Історія: Україна і світ
    Іноземна мова

А-11 (Фаховий молодший бакалавр ІІ - курс)

     Основи правознавства

     Фіолософія

     Українська мова за проф. спрямуванням

    Математика

    Інформатика

    Історія: Україна і світ

    Іноземна мова

А-21 (Фаховий молодший бакалавр ІІІ - курс)    Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
    Вища математика    Фінанси підприємств    Фінансовий облік (+ навчальна практика)    Економічний аналіз    Бухгалтерський облік і звітність у банках
    Податкова система
  Економічний аналіз 
  Казначейська справа
  Інформаційні системи та технології
   Облік і звітність в оподаткуванні

А-101 (Бакалавр І - курс)    Основи правознавства    Господарське законодавство    Математика для економістів    Українська мова (за проф. спрямуванням)

    Іноземна мова 

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Регіональна економіка

    Безпека життєдіяльності та цивільний захист

    Гроші і кредит

А-201 (Бакалавр ІІ - курс)   Господарське законодавство   Вища математика
   Господарьське законодавсство  Ораторське мистецтво    Мікроекономіка
    Бухгалтерський облік
    Статистика
    Іноземна мова за професійним спрямуванням
    Макроекономіка
    Економіка підприємства
    Теорія ймовірностей та математична статистика
    Бухгалтерський облік
    Безпека життєдіяльності та цивільний захист
    Економіка праці і соціально-трудові відносини

А-300 (Бакалавр ІІІ - курс)    Основи бухглатерського обліку та судова бухглатерія    Фінансовий облік 1
    Фінансовий облік 2
    Фінанси підприємств
    Бух. облік і звітність у банках
    Управлінський облік
    Поглиблене вивчення іноземної мови
    Звітність підприємств
    Міжнародна економіка
    Економіка праці та соціально-трудові відносини
    Маркетинг
    Податкова система
    Інвестування
  Основи наукових досліджень

А-301 (Бакалавр ІІІ - курс)    Бухгалтерський облік в бюджетних установах    Судово-бухгалтерська експертиза   Фінансовий облік 1
    Фінансовий облік 2
    Фінанси підприємств
    Бух. облік і звітність у банках
    Управлінський облік
    Поглиблене вивчення іноземної мови

А-401 (Бакалавр ІV - курс)
    Податкове прво
    Господарське законодавство
   Податкове прво
    Судово-бухгалтерська експертиза
  Педагогіка та методика викладання у закладах освіти
  Поглиблене вивчення іноземної мови
   Оцінна діяльністьї
    Фінансовий аналіз
    Судово-бухгалтерська експертиза

Ам-501 (Магістр І - курс)  Стратегічне управління та іноваційний розвиток підприємства  Методологія наукових досліджень
  Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні  Облік і звітність у банках  Податковий менеджмент  Організація та методика аудиту  Поглиблене вивчення іноземної мови  Переддипломна практика  Кваліфікаційна робота  Страховий менеджмент та соціальне страхування  Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами  Стратегічний управлінський облік  Методи і моделі прийняття управлінських рішень  Менеджмент знань  Інформаційний менеджмент  Інформаційно-аналітичні технології  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством  Оцінка фінансового стану підприємства  Основи інтернет права  Фондовий ринок  Актуальні питання бюджетного процесу  Менеджмент інформаційної безпеки  Фінансовий аналіз
   Педагогіка та методика вищої школи
     Управління фінансовою санацією підприємства

Ам-601 (Магістр ІІ - курс)    Переддипломна практика
    Кваліфікаційна робота

Остання зміна: вівторок 16 квітня 2024 12:08