Облік і оподаткування

А-1 (Молодший спеціаліст І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
 Інформатика
    Технології: економічна теорія
    Природничі науки
        Фізика
            - Робоча програма курсу
            - Лекції
        Хімія
            - Лекції
            - Практичні
            - Індивідуальні роботи
        Біологія
        Географія
            - Лекції
            - Програма курсу

А-11 (Молодший спеціаліст ІІ - курс)

    Українська мова

    Математика

    Історія: Україна і світ

   Англійска мова
    Іноземна мова

    Основи інформатики та комп'ютерні технології

    Бехгалтерський облік

    Фінанси

    Безпека життєдіяльності та цивільний захист
    Гроші і кредит

    Бухгалтерського обліку
Історія та культура України

  А-21 (Молодший спеціаліст ІІІ - курс)    Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
     Англійска мова
      Українська мова (за професійним спрямуванням)
      Вища математика    Фінанси підприємств    Фінансовий облік (+ навчальна практика)    Економічний аналіз    Бухгалтерський облік і звітність у банках
      Податкова система
    Економічний аналіз 
    Казначейська справа
    Інформаційні системи та технології
     Облік і звітність в оподаткуванні

  А-101 (Бакалавр І - курс)    Українська мова (за проф. спрямуванням)
     Англійска мова

      Іноземна мова

      Вища математика

      Основи інформатики та комп'ютерні технології

      Регіональна економіка

      Теорія ймовірностей та математична статистика

      Безпека життєдіяльності та цивільний захист

      Гроші і кредит

    Інформатика

  А-201 (Бакалавр ІІ - курс)    Мікроекономіка
      Бухгалтерський облік
      Статистика
      Іноземна мова за професійним спрямуванням
      Макроекономіка
      Економіка підприємства
      Теорія ймовірностей та математична статистика
      Бухгалтерський облік
      Безпека життєдіяльності та цивільний захист
      Економіка праці і соціально-трудові відносини
      Гроші і кредит
   Бухгалтерського обліку
  Фінанси
   Міждисциплінарна курсова робота

  А-300 (Бакалавр ІІІ - курс)    Фінансовий облік
      Фінанси підприємств
      Бух. облік і звітність у банках
      Управлінський облік
      Поглиблене вивчення іноземної мови
      Звітність підприємств
      Міжнародна економіка
      Економіка праці та соціально-трудові відносини
      Маркетинг
      Податкова система
      Поглиблене вивчення іноз. мови
      Інвестування
    Основи наукових досліджень
    Регіональна економіка

  А-301 (Бакалавр ІІІ - курс)    Фінансовий облік
      Фінанси підприємств
      Бух. облік і звітність у банках
      Управлінський облік
      Поглиблене вивчення іноземної мови
      Звітність підприємств
      Міжнародна економіка
      Економіка праці та соціально-трудові відносини

  А-401 (Бакалавр ІV - курс)
  Педагогіка та методика викладання у закладах освіти
  Оцінна діяльністьї

  Ам-501 (Магістр І - курс) Педагогіка та методика вищої школи 

  Ам-601 (Магістр ІІ - курс)

  Остання зміна: понеділок 20 березня 2023 11:19