Облік і оподаткування

А-1 (Фаховий молодший бакалавр І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
 Інформатика
    Технології: економічна теорія
    Природничі науки
        Фізика
            - Робоча програма курсу
            - Лекції
        Хімія
            - Лекції
            - Практичні
            - Індивідуальні роботи
        Біологія
        Географія
            - Лекції

А-11 (Фаховий молодший бакалавр ІІ - курс)

    Українська мова за проф. спрямуванням

    Математика

    Історія: Україна і світ

    Іноземна мова
 

    Бехгалтерський облік

    Фінанси

    Безпека життєдіяльності та цивільний захист
    Гроші і кредит
Історія та культура України

  А-21 (Фаховий молодший бакалавр ІІІ - курс)    Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
      Вища математика    Фінанси підприємств    Фінансовий облік (+ навчальна практика)    Економічний аналіз    Бухгалтерський облік і звітність у банках
      Податкова система
    Економічний аналіз 
    Казначейська справа
    Інформаційні системи та технології
     Облік і звітність в оподаткуванні

  А-101 (Бакалавр І - курс)    Українська мова (за проф. спрямуванням)

      Іноземна мова 

      Вища математика

      Основи інформатики та комп'ютерні технології

      Регіональна економіка

      Теорія ймовірностей та математична статистика

      Безпека життєдіяльності та цивільний захист

      Гроші і кредит

    Основи наукових досліджень 

  А-201 (Бакалавр ІІ - курс)    Господарьське законодавсство  Ораторське мистецтво    Мікроекономіка
      Бухгалтерський облік
      Статистика
      Іноземна мова за професійним спрямуванням
      Макроекономіка
      Економіка підприємства
      Теорія ймовірностей та математична статистика
      Бухгалтерський облік
      Безпека життєдіяльності та цивільний захист
      Економіка праці і соціально-трудові відносини

  А-300 (Бакалавр ІІІ - курс)інансовий облік 1
      Фінансовий облік 2
      Фінанси підприємств
      Бух. облік і звітність у банках
      Управлінський облік
      Поглиблене вивчення іноземної мови
      Звітність підприємств
      Міжнародна економіка
      Економіка праці та соціально-трудові відносини
      Маркетинг
      Податкова система
      Інвестування
    Основи наукових досліджень

  А-301 (Бакалавр ІІІ - курс)    Судово-бухгалтерська експертиза   Фінансовий облік 1
      Фінансовий облік 2
      Фінанси підприємств
      Бух. облік і звітність у банках
      Управлінський облік
      Поглиблене вивчення іноземної мови

  А-401 (Бакалавр ІV - курс)
      Податкове прво
      Судово-бухгалтерська експертиза
    Педагогіка та методика викладання у закладах освіти
    Поглиблене вивчення іноземної мови
     Оцінна діяльністьї
      Фінансовий аналіз
      Судово-бухгалтерська експертиза

  Ам-501 (Магістр І - курс)  Стратегічне управління та іноваційний розвиток підприємства  Методологія наукових досліджень
    Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні  Облік і звітність у банках  Податковий менеджмент  Організація та методика аудиту  Поглиблене вивчення іноземної мови  Переддипломна практика  Кваліфікаційна робота  Страховий менеджмент та соціальне страхування  Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами  Стратегічний управлінський облік  Методи і моделі прийняття управлінських рішень  Менеджмент знань  Інформаційний менеджмент  Інформаційно-аналітичні технології  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством  Оцінка фінансового стану підприємства  Основи інтернет права  Фондовий ринок  Актуальні питання бюджетного процесу  Менеджмент інформаційної безпеки  Фінансовий аналіз
     Педагогіка та методика вищої школи
       Управління фінансовою санацією підприємства

  Ам-601 (Магістр ІІ - курс)    Переддипломна практика
      Кваліфікаційна робота

  Остання зміна: четвер 29 лютого 2024 3:48