Комп'ютерні науки

К-1 (Молодший спеціаліст І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
    Інформатика
    Технології: економічна теорія
    Природничі науки
        Фізика
            - Робоча програма курсу
            - Лекції
        Хімія
            - Лекції
            - Практичні
            - Індивідуальні роботи
        Біологія
        Географія
            - Лекції
            - Програма курсу

К-11 (Молодший спеціаліст ІІ - курс)

    Українська мова

    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
    Математика
    Дискретна математика
    Фізика
    Операційні системи
    Навчальна практика з операційних систем
    Алгоритмізація і програмування
    Комп'ютерна графіка

К-21 (Молодший спеціаліст ІІІ - курс)
    Вища математика 
   Англійска мова
    Іноземна мова (За проф. спрямуванням)
    Теорія алгоритмів
    Організація баз даних та знань
    Навчальна практика з систем управління базами даних
    Об'єктно-орієнтоване програмування
    Теорія ймовірності та математична статистика
    Технологія створення програмних продуктів
    Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
К-31 (Молодший спеціаліст ІV - курс)
    Чисельні методи
    Технології захисту інформації
    Адміністрування програмних систем і комплексів
    Комп'ютерні мережі
    Тестування програмних систем і комплексів
    Математичні методи дослідження операцій
    Переддипломна практика та виконання дипломної роботи
    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
К-101 (Бакалавр І - курс)
     Українська мова (за проф. спрямуванням)
   Англійска мова

    Іноземна мова
     Вища математика 
    Дискретна математика
    Фізика
    Операційні системи
К-201 (Бакалавр ІІ - курс)
    Вища математика 
   Англійска мова
    Організація баз даних та знань
    Теорія алгоритмів
    Електротехніка та електроніка
    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
    Web-технології та Web-дизайн
    Теорія ймовірності та математична статистика
    Об'єктно-орієнтоване програмування
    Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
К-301-302 (Бакалавр ІІІ - курс)    Чисельні методи
    Інтелектуальний аналіз даних
    Системний аналіз та проектування інформаційних систем
    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
    Адміністрування програмних систем і комплексів
    Тестування програмних систем і комплексів
    Математичні методи дослідження операцій
    Розробка клієнт-серверних застосувань
К-401-402 (Бакалавр ІV - курс)    Технології захисту інформації
    Поглиблене вивчення іноземної мови
    Крос-платформне програмування
    Основи охорони праці
    Переддипломна практика
    Дипломна робота
    Інтернет-маркетинг
    Моделювання систем
    Мовна модель сучасного інформаційного простору
   Навчальна практика з веб-програмування
   Педагогіка та методика викладання у закладах освіти

   Математичні методи дослідження операцій
Км-501 (Магістр І - курс)    Педагогіка та методика викладання у закладах освіти    Нечіткі моделі та методи обчислювального інтелекту    Інтелектуальний аналіз даних та знань. Методи Data mining    Прикладні аспекти систем штучного інтелекту    Моделювання інформаційних процесів    Методологія наукових досліджень    Мультиагентні системи і технології    Менеджмент знань    Інформаційний менеджмент    Когнітивні системи і моделі    Інформаційні технології паралельних розрахунків    Нейромережеві методи обчислювального інтерфейсу
Км-601 (Магістр ІІ - курс)    Переддипломна практика    Дипломне проектування
Остання зміна: четвер 11 листопада 2021 10:18