Комп'ютерні науки

К-1 (Молодший спеціаліст І - курс)

    Українська література

    Українська мова
    Зарубіжна література
    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
    Інформатика
    Технології: економічна теорія
    Природничі науки
        Фізика
            - Робоча програма курсу
            - Лекції
        Хімія
            - Лекції
            - Практичні
            - Індивідуальні роботи
        Біологія
        Географія
            - Лекції
            - Програма курсу

К-11 (Молодший спеціаліст ІІ - курс)

    Українська мова

    Історія: Україна і світ
    Іноземна мова
    Математика
    Дискретна математика
    Фізика
    Операційні системи
    Навчальна практика з операційних систем
    Алгоритмізація і програмування
    Комп'ютерна графіка

К-21 (Молодший спеціаліст ІІІ - курс)
    Вища математика 
   Англійска мова
    Іноземна мова (За проф. спрямуванням)
    Теорія алгоритмів
    Організація баз даних та знань
    Навчальна практика з систем управління базами даних
    Об'єктно-орієнтоване програмування
    Теорія ймовірності та математична статистика
    Технологія створення програмних продуктів
    Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
К-31 (Молодший спеціаліст ІV - курс)
    Чисельні методи
    Технології захисту інформації
    Адміністрування програмних систем і комплексів
    Комп'ютерні мережі
    Тестування програмних систем і комплексів
    Математичні методи дослідження операцій
    Переддипломна практика та виконання дипломної роботи
    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
К-101 (Бакалавр І - курс)
     Українська мова (за проф. спрямуванням)
   Англійска мова

    Іноземна мова
     Вища математика 
    Дискретна математика
    Фізика
    Операційні системи
К-201 (Бакалавр ІІ - курс)
    Вища математика 
   Англійска мова
    Організація баз даних та знань
    Теорія алгоритмів
    Електротехніка та електроніка
    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
    Web-технології та Web-дизайн
    Теорія ймовірності та математична статистика
    Об'єктно-орієнтоване програмування
    Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
К-301-302 (Бакалавр ІІІ - курс)    Чисельні методи
    Інтелектуальний аналіз даних
    Системний аналіз та проектування інформаційних систем
    Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
    Адміністрування програмних систем і комплексів
    Тестування програмних систем і комплексів
    Математичні методи дослідження операцій
    Розробка клієнт-серверних застосувань
К-401-402 (Бакалавр ІV - курс)    Технології захисту інформації
    Поглиблене вивчення іноземної мови
    Крос-платформне програмування
    Основи охорони праці
    Переддипломна практика
    Дипломна робота
    Інтернет-маркетинг
    Моделювання систем
    Мовна модель сучасного інформаційного простору
   Навчальна практика з веб-програмування
   Педагогіка та методика викладання у закладах освіти
   Математичні методи дослідження операцій
Км-501 (Магістр І - курс)    Педагогіка та методика вищої школи    Нечіткі моделі та методи обчислювального інтелекту    Інтелектуальний аналіз даних та знань. Методи Data mining    Прикладні аспекти систем штучного інтелекту    Моделювання інформаційних процесів    Методологія наукових досліджень    Мультиагентні системи і технології    Менеджмент знань    Інформаційний менеджмент    Когнітивні системи і моделі    Інформаційні технології паралельних розрахунків    Нейромережеві методи обчислювального інтерфейсу
Км-601 (Магістр ІІ - курс)    Переддипломна практика    Дипломне проектування
Остання зміна: понеділок 13 лютого 2023 7:17